Atenció a les persones consumidores en l’àmbit de la Xarxa Local de Consum

La majoria de serveis públics de consum adherits a la Xarxa Local de Consum ens heu comunicat que esteu actius i en funcionament per atendre les consultes i reclamacions de la ciutadania en les vostres demarcacions. Pel coneixement de tots, us adjuntem un llistat del serveis oberts i la manera de contactar amb cada organisme. Aquest llistat s’anirà actualitzant en la mesura que ens faciliteu la vostra disponibilitat i les dades de contacte a la adreça de correu s.suportpolc@diba.cat

Llistat de serveis públics de consum operatius (actualitzat a 18 de gener de 2021)

Per aquells ajuntaments i entitats municipals descentralitzades que no disposeu d’un servei específic de consum i gaudiu del servei OPIC que presta la Diputació de Barcelona, Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor i tramitació telemàtica de consultes i reclamacions, informar-vos que malgrat que les visites de les unitats mòbils estan suspeses, el servei d’atenció telemàtic resta actiu i reforçat, amb el compromís de fer una primera atenció a les persones reclamants en un termini no superior a 48 hores. Ens podeu fer arribar les qüestions de consum que afectin als vostres ciutadans pel canal habitual “CDP-T-REC - Reclamacions, denúncies, queixes i consultes de consum” disponible en l’accés restringit de la web de la Diputació de Barcelona. Aquesta via és la preferent perquè garanteix la seguretat i privacitat de les comunicacions i retorna a l’usuari un rebut que registra la seva petició. Malgrat tot, en aquestes dates excepcionals, si teniu problemes per ingressar a l’accés restringit, també tramitarem les consultes i reclamacions que ens feu arribar per correu electrònic a l’adreça s.suportpolc@diba.cat