transports

Recomanació (UE) 2020/648, de 13 de maig, relativa als bons oferts als consumidors com a alternativa a el reemborsament de viatges combinats i serveis de transport cancel·lats en el context de la pandèmia de COVID- 19

La Recomanació es refereix als bons que els transportistes o els organitzadors poden proposar als passatgers o viatgers com a alternativa a el reemborsament de diners, a condició que el passatger o viatger els accepti de forma voluntària.