Bo tèrmic

El bo tèrmic es va establir al Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

Consisteix en la concessió directa d’ajudes destinades a pal·liar la pobresa energètica en consumidors vulnerables, pel que fa a energia destinada a calefacció, aigua calenta sanitària o cuina, denominat bo social tèrmic.

Aquest bo el cobren un cop l’any les persones que beneficiàries del bo social elèctric.

La quantia del bo es modula segons la zona climàtica en què es trobi l’habitatge i depèn del grau de vulnerabilitat de la llar.

Fins el 2019 era el Ministeri per a la Transició Ecològica qui assumia el pagament del bo tèrmic i al que s’havia de reclamar si no es rebia.

L’ingrés l’han de fer al llarg del primer trimestre. Al 2020 els consumidors vulnerables no van rebre res.

Reclamar el pagament ha estat un pelegrinatge per les persones que s’han preocupat de moure el tema, ja que uns i altres s’anaven passant la pilota: Ministeri de Transició Ecològica, comercialitzadora, diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, sense que cap gestió arribés a bon port.

Algunes persones esgotades d’aquests intercanvis... van elevar aquesta problemàtica al Síndic de Greuges, organisme que finalment és qui s’ha aportat llum a tot aquest enrenou.

A continuació reproduïm el literal de la resolució del Síndic:

“...Faig referència a la queixa que m’heu plantejat, ..., amb relació a la manca de cobrament del bo social tèrmic corresponent a l’any 2020.

Us informo que, arran d’altres queixes rebudes amb relació a aquesta mateixa problemàtica, el Departament d’Empresa i Coneixement al qual em vaig adreçar, m’ha informat recentment que el passat mes de gener de 2021 l’administració de la Generalitat de Catalunya ha rebut l’aportació econòmica de l’Estat per poder fer efectiu el pagament del bo social tèrmic corresponent a l’any 2020.

Us informo també, que segons la informació que m’ha facilitat la Generalitat de Catalunya, el bo social tèrmic serà abonat a totes les persones beneficiàries del bo social elèctric sense que hagin de realitzar cap tràmit addicional. ...”

Us facilitem aquesta informació per si teniu consumidors que us hagin plantejat aquest incident. 

Darrera resposta: Núria Vega Villalba 01/03/2021 - 12:42