La factura elèctrica recupera temporalment l’IVA general del 21%

El darrer Consell de Ministres de l'any passat va aprovar que l'IVA de l'electricitat passés del 5% al 10% i que es mantingués aquest tipus impositiu fins a finals del 2024, sempre que es complís la condició de que els preus del megawatt hora al mercat majorista es mantinguessin alts, per sobre dels 45 euros/MWh.

La producció de les energies renovables, especialment l'eòlica, ha estat molt alta durant el darrer mes, a causa del pas de diverses borrasques. Aquesta situació ha comportat la reducció dels preus de l'electricitat fins a situar la mitjana del mes de febrer als 40 euros/MWh, per sota del llindar marcat pel Govern d’Espanya per aplicar l’IVA reduït a les factures dels petits consumidors.

Així doncs, les comercialitzadores d’electricitat aplicaran durant aquest mes de març l’IVA general del 21% a les factures de tots els seus clients amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW amb independència de la modalitat de contractació, fins i tot als perceptors del bo social. Només queden exempts d’aquesta mesura i mantindran l'IVA reduït del 10%, els usuaris amb bo social i que alhora tinguin reconeguda la condició de consumidor vulnerable sever. Aquesta situació es probable que es repeteixi durant alguns mesos, en funció de les fluctuacions dels preus al mercat majorista.

Pels consumidors de tarifa regulada (PVPC), aquesta reducció de preus en la generació d’energia no es veurà reflectida amb la mateixa intensitat en les seves factures. La nova metodologia de càlcul del preu final no depèn exclusivament del mercat diari, sinó que atorga un pes del 25% als mercats de futurs. Si a aquest impacte moderat en els preus afegim l'increment impositiu, ens trobem amb la paradoxa de que una baixada de preus al mercat majorista tindrà com a conseqüència un encariment de la factura elèctrica.

Aquest sistema penalitza encara més als consumidors que, en el mercat lliure, hagin pactat un preu fix amb la seva comercialitzadora, doncs no es podran aprofitar de la baixada dels preus en la generació d’energia i en canvi, estaran igualment afectats per l’increment de l’IVA.

1
Temes:
Electricitat
1
Categories:
General

1 comentari

Contreras de Lequerica, Oriol

Bon dia,

Seguint el fil de l'aportació del Dani voldria afegir el següent comentari:

Fa poc una companya d'una altra OMIC em preguntava què passa amb les factures emeses amb el 10 o 21% d'IVA corresponents a períodes de facturació anteriors a l'entrada en vigor de la mesura. Es a dir, i per posar un exemple, seria correcte que es facturés un 21% d'IVA en una factura del període gener-febrer?

He estat analitzant una mica la llei de l'IVA i la Llei del sector elèctric. I arribo a la següent conclusió: l'IVA correspon al període de  la meritació (en castellà és el devengo). La meritació en els casos de prestació de serveis és un cop finalitzat és a dir, un cop finalitzat el servei. En aquest cas al període gener-febrer s'hauria d'palicar l'IVA en el mes de març i per tant aplicar el 21%. Encara vaig més enllà, doncs la Llei de l'IVA diu que en casos de prestació de servei continuada, com és el cas de l'electricitat, l'IVA a aplicar és el del moment de la factura. Per tant, doblement segur que serà el 21 si la factura és a partir de l'1 de març.

Però què passa amb tots aquells usuaris que Endesa no els ha emès encara la factura? Tots aquells usuaris que estan reclamant que se'ls facturi des de fa quasibé un any, o en alguns casos més enllà de l'any, -amb el ben entès que més enllà d'un any no es podria facturar-?

Doncs la normativa del sector elèctric obliga a les empreses comercialitzadores d'electricitat a facturar un cop finalitzat el període de facturació. Es a dir, si parlem del període octubre-novembre, la obligació és facturar al desembre. I serà aquest el moment en el que s'haurà d'aplicar l'IVA. Per tant, per molt que les companyies facturin 3,4,5 o més factures de l'any 2023 durant els propers mesos, no podrien aplicar el 21% sinó el corresponent al moment que obligatoriament tenien que facturar. Si toca el 5%, doncs serà aquest.

En tot cas a veure què diu Hisenda, però si ningú em comenta i em convenç del contrari, aplicaré aquesta teoria en les possibles, i més que possibles, reclamacions que ens vinguin en aquest sentit en el cas que Endesa facturi els endarreriments del 2023 en els propers mesos.

Apa, a seguir!!!