Les UMIC visitaran 86 municipis durant aquest mes de juny

Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona continuen fent ruta en aquelles poblacions on no hi ha un servei municipal de consum específic. Gràcies a les UMIC, la ciutadania pot conèixer i exercir, des de la proximitat, els seus drets com a persones consumidores.

Calendari de visites

1
1
Temes:
UMIC
1
Categories:
General